Bygga ett varumärke ? vad ska jag tänka på?

Varumärkesplattform 

Att skapa en väl genomarbetad varumärke, som baserar sig på research, fakta och insikter kring hur vi uppfattas är grundläggande för varje företag som vill lyckas med sin kommunikation. 

Plattformen hjälper oss inte bara när vi ska skapa kommunikation utan vägleder också personalen i sitt dagliga arbete, om den är rätt utformad och implementerad i organisationen. 

Varumärkesplattformen fungerar som ett styrdokument som genom text och visualiseringar oftast anger: 

seo-varumärke

För att läsa mer om liknande inlägg kika här.

Affärsidé – Hur ska vi generera vinst?

Beskriver vad det är med vår idé som skapar ett mervärde för våra kunder, vår marknad, vår affärsmodell och vår USP (Unique Selling Point) 

Vision – Vad vill vi uppnå?

Beskriver ett långsiktigt mål som vi vill uppnå och det som är vår gemensamma strävan. 

Mission – Vad är syftet med verksamheten?

Beskriver vad vi gör, för vem vi gör det och varför vi gör det. 

Kärnvärden – Vad är själva essensen i varumärket?

Beskriver de värderingar som vi alltid bär med oss och som vägleder oss i det dagliga arbetet.
För att våra kärnvärden ska bli mer än 3-4 ord på hemsidan är det viktigt att beskriva vad appliceringen av våra kärnvärden innebär i praktiken. 

Varumärkeslöfte – Vad kan målgruppen alltid förvänta sig?

Beskriver vårt åtagande gentemot våra kunder och bör därför vara något som är viktigt för vår målgrupp. 

Positionering – Vilken plats ska vi ta i vår målgrupps medvetanden? 

Vad är det som särskiljer oss från våra konkurrenter? 

Tonalitet – Hur ska vi uttrycka oss?

Beskriver de ord vi använder och hur vi ska tala till vår målgrupp för att uttrycka de känslorna vi vill förmedla. 

varumärke-visuell-profil-

Har du en klinik du skulle vilja driva kunder till läs då detta.

Grafisk profil & Visuell identitet till ditt varumärke

En grafisk profil är ett regelverk för vår grafiska kommunikation. 

Den grafiska profilen skapar vår visuella identitet och gör det enkelt för vår målgrupp att känna igen oss. 

En förutsättning för att kunna ta fram en visuell identitet som verkligen gör skillnad är att varumärkesplattformen är på plats. 

Vi framstår som betydligt mer seriösa med ett enhetligt visuellt uttryck. Dessutom hjälper den oss att sticka ut i bruset! 

Den grafiska profilen bör minst innehålla: – Logotyp
– Färger
– Typografi 

– Grafiska element / illustrationer
– Exempel som visar hur profilen skall och inte skall användas 

kommunikation-varumärke

Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin är, lite förenklat, en översättning av våra affärsmål till kommunikationsmål. 

Strategin baserar sig på insikter om bl.a er målgrupp, vår marknad och vår affär. 

Mål 

  • Vilka är målsättningarna med kommunikationen? 
  • Vilken effekt vill vi få ut av kommunikationen?
  • Varför ska vi kommunicera? 

Målgrupp 

  • Vilka kommunicerar vi med?
  • Vilka olika segment finns inom
    målgruppen (B2B, B2C, kvinnor, män, inköpare, anställda osv.)? 
  • Hur tänker och fungerar det? Drivkrafter? 

Budskap 

  • Vilka är budskapen till de olika segmenten inom målgruppen? 
  • Vad ska ni säga, när, var och hur? 
kommunikationskoncept-varumärke

Kommunikationskoncept 

Det är här kreativiteten kommer in. Konceptet översätter de strategiska insikterna till faktiskt kommunikation. 

Konceptet är en stark och bärande idé som genom budskap och design förmedlar rätt känslor. 

Konceptet kan sedan appliceras i annonser, artiklar, content marketing, film, på vår hemsida osv. På en lägre nivå av detta är bloggare där man bygger följare över längre tid. Exempel är på detta här och här.

Redan under denna fasen är det alltså viktigt att vi för en diskussion med byrån kring budget för produktion och distribution (mediebudget) 

Produktion 

Produktionen styrs helt och hållet utifrån er överenskommelse med byrån under konceptfasen. 

Det är viktigt att vi tydligt har kommunicerat vår budget för produktionen för att få konceptförslag som är anpassade efter vår budget. 

Distribution 

För att nå med vår kommunikation krävs en mediebudget.
Beroende på var vår målgrupp finns kommer vi att vilja nå ut i en rad olika kanaler. 

För att få en snabb effekt ta hjälp av annonsering! – Läs mer här om Google Ads

Analys, uppföljning och optimering 

I vår snabbrörliga, digitala värld förändras spelplanen snabbt. 

Därför är det viktigt att löpande analysera resultat och anpassa kommunikationen beroende på de nya insikterna vi skaffar oss. 

Ett always-on-tänk är att föredra. Därför kan en löpande retainer med ett fast förutbestämt pris vara mycket effektivt för alla parter i detta skede. För att få mer hjälp på dessa punkter kan du kontakta Webstr.se

Vill du läsa mer fakta om seo och hur du kan påverka din e-handel med hjälp av det – Följ länken här till: gardeningshovels.com

analys-varumärke

Visst var det matnyttig fakta, läs mer om Sökmotoroptimering för att nå nummer 1, Här!

Besök även allthingsbright som lär dig marknadsföring.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *